Aktualności

Żywa biblioteka na Wydziale Warszawskim

Żywa Biblioteka to miejsce, gdzie tradycyjną książkę zastępuje Żywa Książka - oprawą tej książki nie jest papier, ale żywy człowiek, a treścią nie baśń, ale prawdziwe życie.

28 października gościliśmy na Wydziale Warszawskim grupę gimnazjalistów z Ełku. Z naszym partnerem Fundacją RUBIN mieli oni okazje do zapoznania się z ideą Żywej Biblioteki. Żywa Biblioteka to miejsce, gdzie tradycyjną książkę zastępuje Żywa Książka - oprawą tej książki nie jest papier, ale żywy człowiek, a treścią nie baśń, ale prawdziwe życie.
 
Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią. Żywą Bibliotekę skupia reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji.

Żywa Książka w Żywej Bibliotece ma szczególne zadanie. Jej rola polega przede wszystkim na szczerej rozmowie z Czytelnikiem, który zdecydował się na Jej wypożyczenie. To spotkanie ma pomóc uczestnikowi w przełamaniu stereotypu i uprzedzeń względem grupy, którą Książka reprezentuje. Z drugiej strony jest ono też okazją do wyrażenia przez Książkę tożsamości swojej grupy.

Rolą Żywej Książki nie jest promowanie swojego stylu życia, światopoglądu czy sposobu myślenia. Rozmowa z Czytelnikiem opiera się o dialog i wzajemne zrozumienie, przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją. Jest to przedsięwzięcie umożliwiające spotykanie się  z ludźmi, którzy są marginalizowani ze względu na swoją odmienność: płciową, narodowościową, kulturową, religijną, materialną, z tymi, którzy tę odmienność pragną poznać.

Żywa Biblioteka ma odzwierciedlać różnorodność społeczności, w której jest organizowana. To właśnie dzięki otwarciu na tematy trudne dla danego miejsca, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych.

Na Wydziale Warszawskim były następujące Żywe Książki: Ateistka, Bezdomny, Kubańczyk, Samodzielna mama, Współuzależniona, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, Osoba wykluczona.

 

zb1

 

zb2

 

zb3

 

zb4

 

zb5

 

zb6

 

zb7

 

zb8

 

zb10

 

zb11

 

Strona korzysta z plików cookie