Aktualności

Program Patronacki

Staropolska Szkoła Wyższa aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkół ponadgimnazjalnych  obejmując je swoim patronatem.

Dzięki nawiązywaniu takich relacji mamy okazję poznać się wzajemnie z uczniami, udostępnić im nasze doświadczenia oraz pokazać nowe możliwości rozwoju. Młodzież ma okazję zaznajomić się ze środowiskiem akademickim i poznać jego zwyczaje.

Uczniowie ze szkół objętych Patronatem uczestniczą w:

- zajęciach prowadzonych przez wykładowców StSW  gościnnie w szkołach Partnerskich,
- ciekawych wydarzeniach w StSW oraz otwartych wykładach akademickich,
- warsztatach z autoprezentacji, które pomogą w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego,
- warsztatach rozwoju kompetencji społecznych,
- we wspólnie realizowanych projektach edukacyjnych,
- kursach przygotowujących do matury z wybranych przedmiotów

Patronat obejmuje kształcenie w klasach humanistycznych oraz klasach o profilach ekonomicznych, turystycznych oraz hotelarskich.

Nauczyciele ze szkół objętych Patronatem mają możliwość:

- uczestnictwa w warsztatach kompetencyjnych;
- udziału w studiach podyplomowych i kursach na preferencyjnych warunkach,
- udziału w wydarzeniach, konferencjach organizowanych przez StSW.

Program Patronacki

Działanie

Częstotliwość

Odbiorcy

Gdzie

Wykład, prelekcja lub warsztaty

Raz w miesiącu

uczniowie

Szkoła partnerska

Warsztat kompetencyjny

Raz na kwartał

nauczyciele

Szkoła partnerska

Kursy przygotowujące do matury

Od października do maja

Uczniowie klas maturalnych

Wydział Warszawski StSW

Udział w konferencjach

w terminach konferencji

Uczniowie, nauczyciele

Wydział Warszawski StSW

Udział w wykładach otwartych

W terminach wykładów

Uczniowie, nauczyciele

Wydział Warszawski StSW

Organizacja wspólnych przedsięwzięć popularyzujących naukę, konkursów

Zależnie od potrzeb

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy

Wydział Warszawski StSW oraz Szkoła Partnerska

Wspólne pozyskiwanie funduszy unijnych, grantów, itp. i realizacja projektów

Zależnie od potrzeb

Uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy

Wydział Warszawski StSW oraz Szkoła Partnerska

 

Strona korzysta z plików cookie